Khách hàng CƠ QUAN Đắk Long >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Đắk Long, H. Kon Plông, T. Kon Tum

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Đắk Long, H. Kon Plông, T. Kon TumĐịa chỉ
1UBND Huyện Kon PlôngH7XR+VPQ, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
2Phòng Nội Vụ Huyện Kon PlôngH7XR+VXJ, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
3Huyện uỷ Kon PlôngH7XR+R2W, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
4Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Huyện Kon PlôngXã, Thôn, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
5Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Kon PlôngH7XR+QVC, Thôn, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
6Phòng Giáo Dục Kon PlôngJ72R+7QR, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
7Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Huyện Kon PlôngXã, Thôn, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
8Phòng Văn Hoá - Thông Tin Huyện Kon PlôngH7XR+XR4, Thôn, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
9Trung Tâm Y Tế Huyện Kon LôngH7WV+VG6, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
10UBND xã Đăk LongJ983+6GP, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
11Công an huyện Kon PlôngH7XR+4VP, QL24, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
12Làng Du lịch Cộng đồng Kon PringJ823+57R, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
13Tòa Án Nhân Dân Huyện Kon PlongJ72Q+6CV, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
14Phòng Dân Tộc Huyện Kon PlôngH7XR+QMM, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
15Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Huyện Kon PlôngH7RP+6HC, Thôn, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
16Văn Phòng Huyện Ủy Kon PlôngJ72V+JH4, Thôn, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
17Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng Huyện Kon PlôngXã, Thôn, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Đắk Long

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Đắk Long - KON TUM
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Đắk Long - KON TUM

UBND Huyện Kon Plông

Địa chỉ: H7XR+VPQ, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại:

Phòng Nội Vụ Huyện Kon Plông

Địa chỉ: H7XR+VXJ, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại: 0260 3848 339
Phòng Nội Vụ Huyện Kon Plông

Huyện uỷ Kon Plông

Địa chỉ: H7XR+R2W, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại:

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Huyện Kon Plông

Địa chỉ: Xã, Thôn, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại: 0260 3848 018

Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Kon Plông

Địa chỉ: H7XR+QVC, Thôn, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại: 0260 3848 017
Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Kon Plông

Phòng Giáo Dục Kon Plông

Địa chỉ: J72R+7QR, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại: 0260 3848 069
Phòng Giáo Dục Kon Plông

Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Huyện Kon Plông

Địa chỉ: Xã, Thôn, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại: 0260 3848 003

Phòng Văn Hoá - Thông Tin Huyện Kon Plông

Địa chỉ: H7XR+XR4, Thôn, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại: 0260 3848 015

Trung Tâm Y Tế Huyện Kon Lông

Địa chỉ: H7WV+VG6, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại:

UBND xã Đăk Long

Địa chỉ: J983+6GP, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại:

Công an huyện Kon Plông

Địa chỉ: H7XR+4VP, QL24, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại: 0260 3848 011

Làng Du lịch Cộng đồng Kon Pring

Địa chỉ: J823+57R, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại:

Tòa Án Nhân Dân Huyện Kon Plong

Địa chỉ: J72Q+6CV, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại:

Phòng Dân Tộc Huyện Kon Plông

Địa chỉ: H7XR+QMM, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại: 0260 3848 361
Phòng Dân Tộc Huyện Kon Plông

Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Huyện Kon Plông

Địa chỉ: H7RP+6HC, Thôn, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại: 0260 3848 046

Văn Phòng Huyện Ủy Kon Plông

Địa chỉ: J72V+JH4, Thôn, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại: 0260 3848 149

Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng Huyện Kon Plông

Địa chỉ: Xã, Thôn, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum
Điện thoại: 0260 3848 225
Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng Huyện Kon Plông

Place data